دریافت نذورات

در صورت تمایل به کمک به هیئت میتوانید نذورات خود را به شماره حساب ۴۰۰۱۵۴۱۹۰۹ – بانک شهر بنام هیئت نوکران اهل بیت علیهم السلام واریز نمایید.